Oplossingen

Aanleiding voor kennismanagement

Herkent u een van de volgende situaties in uw organisatie?
• Veel kennis is aanwezig, maar alleen in de hoofden van medewerkers.
• Er vindt alleen kennisuitwisseling tussen directe collega’s plaats.
• Heel vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden.
• Niet leren van de ervaringen van je collega’s.
• Het is onbekend welke kennisbehoefte er bestaat.
• Men kan niet de informatie vinden die men zoekt.
• Medewerkers die vertrekken nemen veel kennis mee.

Kennismanagement oplossingen

Kennismanagement Scan helpt organisaties deze zaken te verbeteren. Onze aanpak om tot een verbeterd kennismanagement te komen kent drie sporen: voor het oplossen van dagelijkse problemen, het faciliteren van de kenniswerkers en voor het kunnen sturen op kennis. Deze sporen houden rekening met het stimuleren van de juiste sociale, organisatorische en technologische condities om een omgeving te creëren en te behouden waarin kennismanagement goed gedijt.

Wij hebben een aantal interessante diensten, oplossingen en workshops ontwikkeld om kennismanagement binnen een organisatie op te starten of te verbeteren. Ook helpen we u graag om een lezing, seminar of congres te organiseren.

Voorbeelden van onze kennismanagement oplossingen
Quick Scan Kennismanagement – een methodiek voor het mogelijk maken en verbeteren van kennismanagement
In het kader van de dissertatie over kennismanagement van de oprichter van Kennismanagement Scan is een methodiek ontwikkeld waarmee op maat toegesneden acties ter stimulering van het kennismanagement binnen uw organisatie geïdentificeerd worden. Tevens kunnen activiteiten — die in het kader van kennismanagement ontplooid worden — beter gestuurd worden. Onze methodiek beoordeelt op pragmatische wijze in welke mate faciliterende condities in uw organisatie ingevuld zijn, waardoor een indicatie van het niveau van ontwikkeling inzake kennis delen verkregen wordt. Gegeven deze indicatie en het type kennismanagement strategie van de organisatie (gericht op mens-met-mens of mens-met-document koppeling) worden de meest van toepassing zijnde verbeteringsacties geïdentificeerd.

Interactieve kennismanagement game
Dit kennismanagement spel is bedoeld voor organisaties die hun medewerkers in spelvorm willen laten kennismaken met kennismanagement. In dit spel worden in teamverband oplossingen bedacht voor kennismanagement gerelateerde problemen die vervolgens door andere teams beoordeeld worden. Hierdoor wordt, op interactieve wijze en met een competitief spelelement, de deelnemer geprikkeld om over aspecten van kennismanagement na te denken. Meer informatie kunt u vinden op de websites www.kennismanagementgame.nl en www.kennismanagementspel.nl.

Bepalen kennismanagement strategie en opstellen Plan van aanpak
De kennismanagement visie en strategie wordt in gezamenlijk verband vastgesteld. Allereerst wordt de gewenste strategische positionering van de organisatie bepaald. Vervolgens wordt nagegaan welk kennisniveau daarbij noodzakelijk is en worden de kennislacunes geïdentificeerd. Tot slot wordt het plan van aanpak kennismanagement opgesteld. Dit maakt sturen op voortgang mogelijk en creëert commitment in de organisatie. Bijkomende resultaten zijn teambuilding, bezinning op de toekomst en het faciliteren van de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie (zie ook: www.kennismanagementstrategie.nl).